Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Băng keo nhiệt

Model:

Nguồn điện:

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy:

Khối lượng máy:

BCÓ ĐỦ CÁC LỌAI BĂNG KEO NHIỆT, CÓ ĐỦ LOẠI KÍCH CỞ TÙY THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

CÓ ĐỦ CÁC LỌAI BĂNG KEO NHIỆT, CÓ ĐỦ LOẠI KÍCH CỞ TÙY THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

CÓ ĐỦ CÁC LỌAI BĂNG KEO NHIỆT, CÓ ĐỦ LOẠI KÍCH CỞ TÙY THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7