Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

màng co in chữ

Model:

Nguồn điện:

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy:

Khối lượng máy:

CÓ ĐỦ CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

CÓ ĐỦ CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

CÓ ĐỦ CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7