Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Máy Dò Kim Loại

Model:

Nguồn điện:

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy:

Khối lượng máy:

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước cửa dò: 300 mm x 100mm
 
      •Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   0.7 mm
 
                                                   SUS: 1.2 mm
 
 
•Kích thước cửa dò: 300 mm x 120mm
 
•Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   0.8 mm
 
                                             SUS: 1.5 mm
 
•Kích thước cửa dò: 300 mm x 150mm
 
•Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   1.0 mm
 
                                             SUS: 1.8 mm
 
 
•Kích thước cửa dò: 300 mm x 200mm
 
•Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   1.5 mm
 
                                             SUS: 2.5 mm

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước cửa dò: 300 mm x 100mm
 
      •Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   0.7 mm
 
                                                   SUS: 1.2 mm
 
 
•Kích thước cửa dò: 300 mm x 120mm
 
•Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   0.8 mm
 
                                             SUS: 1.5 mm
 
•Kích thước cửa dò: 300 mm x 150mm
 
•Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   1.0 mm
 
                                             SUS: 1.8 mm
 
 
•Kích thước cửa dò: 300 mm x 200mm
 
•Độ nhạy nhỏ nhất của máy : Fe:   1.5 mm
 
                                             SUS: 2.5 mm
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7