máy đóng gói hút chân không model DZQ500-2SA / 600-2SA

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

máy đóng gói hút chân không model DZQ500-2SA / 600-2SA

Model: 600/2sa

Nguồn điện: 12A / 14A / 17A

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy: 400x13mm / 500x13mm / 600x13mm

Khối lượng máy: 180kg / 260kg / 280kg

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Specification:
Model no : DZQ-4002SA / DZQ-5002SA / DZQ-6002SA
Chamber size: 520x540x150mm / 600x560x160mm / 671x550x190mm
Sealing size: 400x13mm / 500x13mm / 600x13mm
Voltage: 220/50 60Hz or 380/50 60Hz
Dimension: 990x600x790mm / 1250x700x920mmm / 1460x650x990mmm
Weight: 180kg / 260kg / 280kg
Vacuum pump of capacity : 20m3/per hour / 40m3/per hour / 40m3/per hour
Consume of voltage : 2600w /  /
Motor of voltage : 0.9kw /  0.9kw /  1.8kw
Input current: 12A / 14A / 17A

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Specification:
Model no : DZQ-4002SA / DZQ-5002SA / DZQ-6002SA
Chamber size: 520x540x150mm / 600x560x160mm / 671x550x190mm
Sealing size: 400x13mm / 500x13mm / 600x13mm
Voltage: 220/50 60Hz or 380/50 60Hz
Dimension: 990x600x790mm / 1250x700x920mmm / 1460x650x990mmm
Weight: 180kg / 260kg / 280kg
Vacuum pump of capacity : 20m3/per hour / 40m3/per hour / 40m3/per hour
Consume of voltage : 2600w /  /
Motor of voltage : 0.9kw /  0.9kw /  1.8kw
Input current: 12A / 14A / 17A

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7