Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

MÁY HÀN BAO BÌ LIÊN TỤC MODEL FRM 980 (DPF900A)

Model: FRM 980

Nguồn điện: 220V – 1 pha - 0.5 KW

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX: 5kg

Kích thước máy: 900 X 450 X 300 mm

Khối lượng máy: 38 kg

MÁY HÀN MIỆNG BAO LIÊN TỤC CÓ IN DATE BĂNG MỰC KHÔ

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

  Kích thước máy : 900 X 450 X 300 mm
•          Bề rông băng tải : 135 mm
•          Chiều cao băng tải: 150+/-50 mm
•          Chiểu cao từ băng tải đến mối hàn : 5 – 50 mm
•          Khoảng cách từ tâm băng tải đến mối hàn: 160 mm
•          Bề rộng mối hàn: 8 - 12 mm
•          Nhiệt độ hàn : 40 – 300 oC
•          Khối lượng máy : 38 kg
•          Khối lượng sản phẩm; 5 kg
•          Tốc độ băng tải: 0 – 10 m/min
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0.5 KW
•          Máy có in date bằng rulo mực với 20 kí tự một hàng in được hai hàng.

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

  Kích thước máy : 900 X 450 X 300 mm
•          Bề rông băng tải : 135 mm
•          Chiều cao băng tải: 150+/-50 mm
•          Chiểu cao từ băng tải đến mối hàn : 5 – 50 mm
•          Khoảng cách từ tâm băng tải đến mối hàn: 160 mm
•          Bề rộng mối hàn: 8 - 12 mm
•          Nhiệt độ hàn : 40 – 300 oC
•          Khối lượng máy : 38 kg
•          Khối lượng sản phẩm; 5 kg
•          Tốc độ băng tải: 0 – 10 m/min
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0.5 KW
•          Máy có in date bằng rulo mực với 20 kí tự một hàng in được hai hàng.
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7