máy niềng thùng bán tự động dạng thấp

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

máy niềng thùng bán tự động dạng thấp

Model:

Nguồn điện: 220V/50HZ/1Ph.

Lực căng: 0 – 65 kg

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy: D895x R570 x C400mm

Khối lượng máy: 60kg.

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước dây: 9 – 15mm

 • Lực căng:0 – 65 kg
 • Tốc độ làm việc của máy: 1.5 - 2giây/lần
 • Công suất: 0.67 KW
 • Nguồn điện:220V/50HZ/1Ph.
 • Trọng lượng kiện hàng: 60kg.
 • Thôøi gian khôûi ñoäng maùy: 15 giaây.
 • Kích thước máy: D895x R570 x C400mm

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước dây: 9 – 15mm

 • Lực căng:0 – 65 kg
 • Tốc độ làm việc của máy: 1.5 - 2giây/lần
 • Công suất: 0.67 KW
 • Nguồn điện:220V/50HZ/1Ph.
 • Trọng lượng kiện hàng: 60kg.
 • Thôøi gian khôûi ñoäng maùy: 15 giaây.
 • Kích thước máy: D895x R570 x C400mm
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7