Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

MODEL D-53X

Model: D-53X

Nguồn điện: 220V – 1 pha - 0,4 KW

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX: 40 kg

Kích thước máy: 780 x 556 x 775 mm

Khối lượng máy: 50 kg

Máy niềng đai bán tự động, máy dùng dây đai PP, máy dùng được cở dây 9mm,12mm,15mm. Máy rút dây đủ lực căng sau đó tự cắt và hàn dây.

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy: 780 x 556 x 775 mm
•          Khối lượng máy: 50 kg
•          Lực căng của máy chỉnh được từ 2 – 50 kgf
•          Kích thước sản phẩm nhỏ nhất cho máy: 100mm x 30mm
•          Khối lượng sản phẩm: 40 kg
•          Dây đai dùng cho máy: 9mm, 12mm, 15mm
•          Nguồn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0,4 KW

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy: 780 x 556 x 775 mm
•          Khối lượng máy: 50 kg
•          Lực căng của máy chỉnh được từ 2 – 50 kgf
•          Kích thước sản phẩm nhỏ nhất cho máy: 100mm x 30mm
•          Khối lượng sản phẩm: 40 kg
•          Dây đai dùng cho máy: 9mm, 12mm, 15mm
•          Nguồn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0,4 KW
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7