Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

MODEL HÀN BAO BÌ ĐẠP CHÂN PFS 450

Model: PFS 450

Nguồn điện: 220V – 1 pha - 0.5 KW

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX: 2kg

Kích thước máy: 900 X 500 X 700 mm

Khối lượng máy: 38 kg

MÁY HÀN MIỆNG BAO ĐẠO CHÂN, HÀN ĐƯỢC BAO PE,PA

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy: 900 X 500 X 700 mm
•          Chiều dài thanh hàn: 450 mm
•          Bề rộng mối hàn: 5 -10 mm
•          Nhiệt độ hàn: 40 – 300 oC
•          Khối lượng máy: 38 kg
•          Khối lượng sản phẩm: 2 kg
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0.5 KW

 

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy: 900 X 500 X 700 mm
•          Chiều dài thanh hàn: 450 mm
•          Bề rộng mối hàn: 5 -10 mm
•          Nhiệt độ hàn: 40 – 300 oC
•          Khối lượng máy: 38 kg
•          Khối lượng sản phẩm: 2 kg
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0.5 KW

 

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7