Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

MODEL HÀN BAO BÌ ĐẠP CHÂN PFS-600

Model: PFS-600

Nguồn điện: 220V – 1 pha - 0.5 KW

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX: 2kg

Kích thước máy: 900 X 700 X 700 mm

Khối lượng máy: 48 kg

MODEL PFS-600

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy : 900 X 700 X 700 mm
•          Chiều dài thanh hàn: 600 mm
•          Bề rộng mối hàn: 5 -10 mm
•          Nhiệt độ hàn : 40 – 300 oC
•          Khối lượng máy : 48 kg
•          Khối lượng sản phẩm: 2 kg
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0.5 KW

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy : 900 X 700 X 700 mm
•          Chiều dài thanh hàn: 600 mm
•          Bề rộng mối hàn: 5 -10 mm
•          Nhiệt độ hàn : 40 – 300 oC
•          Khối lượng máy : 48 kg
•          Khối lượng sản phẩm: 2 kg
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha - 0.5 KW
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7