Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

MODEL HP-241

Model: HP-241

Nguồn điện: 220V – 1 pha – 200 W

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy: 350 X 180 X 350 mm

Khối lượng máy: 6kg

MÁY IN DATE

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

   Kích thước máy : 350 X 180 X 350 mm
•          Bề rông ruy-băng in : Max: 35 mm
•          Chiều dài ruy-băng : Max :100 m
•          Đường kính lõi của ruy-băng : 25,4 mm
•          Máy có 3 hàng chữ và mồi hàng có 14 kí tự
•          Máy in date tự động hay bán tự động
•          Khối lượng máy : 6 kg
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha – 200 W

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

   Kích thước máy : 350 X 180 X 350 mm
•          Bề rông ruy-băng in : Max: 35 mm
•          Chiều dài ruy-băng : Max :100 m
•          Đường kính lõi của ruy-băng : 25,4 mm
•          Máy có 3 hàng chữ và mồi hàng có 14 kí tự
•          Máy in date tự động hay bán tự động
•          Khối lượng máy : 6 kg
•          Nguốn điện cho máy: 220V – 1 pha – 200 W
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7