Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

MODEL JK-2

Model: JK-2

Nguồn điện: 220V – 1 pha

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX: 50 kg

Kích thước máy: 780 x 549 x 750-850 mm

Khối lượng máy: 75kg

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy: 780 x 549 x 750-850 mm
•         Khối lượng máy: 75 kg
•         Lực căng của máy chỉnh được từ 2 – 55 kgf
•         Máy chỉnh được thời gian hàn và nhiệt độ hàn,                                                                      
•         Kích thước sản phẩm nhỏ nhất cho máy: 90mm x 30mm
•         Khối lượng sản phẩm: 50 kg
•         Dây đai dùng cho máy: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm
•         Nguồn điện cho máy: 220V – 1 pha

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

Kích thước máy: 780 x 549 x 750-850 mm
•         Khối lượng máy: 75 kg
•         Lực căng của máy chỉnh được từ 2 – 55 kgf
•         Máy chỉnh được thời gian hàn và nhiệt độ hàn,                                                                      
•         Kích thước sản phẩm nhỏ nhất cho máy: 90mm x 30mm
•         Khối lượng sản phẩm: 50 kg
•         Dây đai dùng cho máy: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm
•         Nguồn điện cho máy: 220V – 1 pha
Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7