Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

RUYBANG INDATE

Model:

Nguồn điện:

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy:

Khối lượng máy:

DÙNG ĐỂ IN HẠN SỬ DỤNG LÊN BAO PE,PA....

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

DÙNG ĐỂ IN HẠN SỬ DỤNG LÊN BAO PE,PA....

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

DÙNG ĐỂ IN HẠN SỬ DỤNG LÊN BAO PE,PA....

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7