Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

tủ điện phân phối

Model:

Nguồn điện:

Lực căng:

Khối lượng sản phẩm MAX:

Kích thước máy:

Khối lượng máy:

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

CÓ ĐỦ LOẠI TỦ ĐIỆN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

CÓ LÀM TỦ INOX THEO YÊU CẦU

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7

CÓ ĐỦ LOẠI TỦ ĐIỆN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

CÓ LÀM TỦ INOX THEO YÊU CẦU

Xổ số kiến thiết miền Nam-Xổ số miền Trung thứ 7